Cases

Hvordan kan Modelhuset bidrage til din virksomhed

Enkeltmandsvirksomhed

Case: For den selvstændige enkeltperson har man altid mange kasketter på. Typisk skal der laves tilbud til kunder, plantegninger, opsyn med byggeri, regnskaber og mange andre administrative opgaver, hvorfor der typisk ikke bruges tid på at lave arkitekturmodeller, 3D renderinger eller VR, da tiden ikke er der til at lave det eller der er ikke investeret i det nødvendige software.

Behov: Der er måske brug for 3D tegninger eller modeller nogle gange om eller det tilbydes slet ikke.

Modelhuset: Her kan Modelhuset fungere som din eksterne samarbejdspartner efter behov. Du vil dermed kunne komme på projekter, hvor der i udbud kræves 3D tegninger, fysiske modeller eller der efterspørges på VR. Der vil være større chancer for at vinde projekterne og tegninger vil fremstå mere professionelt.

Mindre Arkitekthus

Case: Her er der typisk 1-5 arkitekter/konstruktører, en sekretær og en direktør. Arkitekterne/Konstruktørerne sidder enten på kontoret og tegner eller har også andre ansvarsopgaver som opsyn på byggepladsen. En eller flere har kompetencen til at lave 3D tegninger. Ved renoveringsopgaver tager kontruktørerne selv ud og laver opmåling.

Behov: Her laves der enkelte 3D renderinger internt og ved større projekter bruges ekstern hjælp. Der laves typisk aldrig fysiske modeller.

Modelhuset: Her kan Modelhuset hjælpe til i spidsbelastninger med 3D renderinger eller lave alle 3D renderinger, så arkitekthuset ikke behøver investere i software og hardware til at køre 3D renderinger. Derudover kan Modelhuset levere fysiske modeller til alle projekter, da der ikke er arkitekter ansat til at udføre denne opgave. Alle opmålingsopgaver kan outsources, hvor vi laver 3D laserscanninger.

Mellem til stor Arkitekthus

Case: Der er en eller flere arkitekter ansat, som arbejder sammen med flere konstruktører og sælgere. Der er en eller flere ansatte, som hovedsageligt laves 3D renderinger og måske en arkitekt som laves arkitekturmodeller.

Behov: Der laves 3D tegninger af alle huse for at fremstå professionelt og ved større projekter laves der arkitekturmodeller internt. Der benyttes sjældent ekstern hjælp, da alle kompetencerne er internt i huset.

Modelhuset: Her kan vi være behjælpelige i spidsbelastninger. Her kan vi overtage de store arkitekturmodel opgaver. Dette giver mulighed for at arkitekthuset kan vokse med det samme antal medarbejde og variable omkostninger og dermed mindre risiko.

Vi har lavet projekter i samarbejde med:

Projekt:

Modelhusets projekt med AKF Koncernen
AKF Koncernen

I samarbejde med AKF Koncernen lavede Modelhuset 2 forskellige typer modeller til det samme projekt.

Se casen og modellerne her.

Projekt:

3D Scanning
Faerch Laserscanning

I samarbejde med Færch & Co. i Aalborg lavet Modelhuset 3D laserscanninger af bygningen indvendig og udvendig for at få hele bygningen tegnet op.

Læs mere om projektet her.

Projekt:

3D Scanning Hverringe Gods
3d scanning Hverringe Gods Modelhuset

Modelhuset lavet en komplet 3D laserscanning af herregården Gl. Broløkke for at sikre kulturarven.

Læs mere om projektet her.

Modelhuset