Faro scanning

En FARO scanning anvender en særlig 3D-bygningsskanner fra firmaet FARO.

Med FARO scanning kan vi skabe moderne tegningsmateriale af ældre bygninger, hvor der enten ikke findes tegningsmateriale, eller hvor det er nemmere at starte forfra frem for at opdatere det eksisterende. Perfekt til renoverings- og restaureringsopgaver, dokumentering af eksisterede bygningsmasse og mange andre anvendelser. Læs mere om FARO scanning, og kontakt os for at få et tilbud på FARO scanning af netop din opgave.

Står du med en gammel bygning, hvor du har brug for moderne tegningsmateriale i forbindelse med en kommende renoverings- eller restaureringsopgave?

Eller står du med ansvaret for bevaringsværdige bygninger, der skal dokumenteres i tide? Så er det ikke kun gamle billeder eller hukommelsen, der er de eneste kilder til oplysninger om bygningens indretning og opbygning, den dag den skal genopbygges efter f.eks. en altødelæggende brand.

FARO scanning er også løsningen, hvis der er brug for et retvisende tegningsmateriale, du kan vise til de firmaer, der skal give tilbud på opgaverne i forbindelse udarbejdelsen af bolig- eller andelsforeningens vedligeholdelsesplan.

Hvad er en FARO scanning?

Uanset hvilket behov du har for at få opdateret eller skabt moderne tegningsmateriale med præcise mål til dit fremtidige byggeprojekt, kan en FARO scanning af bygningen give dig de ønskede tegninger.

En FARO scanning anvender en særlig 3D-bygniningsskanner fra firmaet FARO. Scanneren kan foretage præcise opmålinger af alle rum i bygningen, samt angive de nøjagtige mål og placeringer af alle vægge, vinduer, døre og andre elementer.

Det er også muligt at foretage en ren opmåling af bygninger, konstruktioner og andre arealer med en såkaldt FARO laser scanning.

På baggrund af FARO scanningen kan der udarbejdes moderne CAD-tegningsmateriale, der kan anvendes i det videre byggeprojekt. Ud fra tegningsmaterialet kan eventuelle entreprenører og underleverandører give dig et præcist tilbud på opgaven. Tilsvarende kan arkitekter og ingeniører få nøjagtigt materiale at arbejde videre på, når de skal henholdsvis designe og beregne på byggeopgaven.

Hvordan foregår en FARO scanning?

En FARO scanning foregår ved, at der opsættes en FARO 3D scanner centralt i det lokale, den konstruktion eller på det areal, der skal scannes.

Scanneren sættes så i gang og registrerer alle vægge, døre, vinduer og øvrige konstruktionsmæssige detaljer i området, samt foretager en præcis og nøjagtig opmåling af disse.

Hvad kan vi FARO-scanne?

Som udgangspunkt kan vi FARO-scanne alle former for bygninger og konstruktioner, som vi kan få adgang til. Vi skal således kunne komme ind i alle de rum eller dele af en konstruktion, som skal scannes.

Samtidig skal der være plads til scanneren det pågældende sted, for at vi kan udføre scanningen.

3d laserscanning Modelhuset BIM
Få Modelhuset til at foretage en FARO scanning

Har du brug for en FARO scanning for at få moderne tegningsmateriale til dit bygge-, bevarings- eller dokumentationsprodukt, kan vores scanningseksperter hos Modelhuset udføre opgaven.

Vi kommer ud, og gennemscanner de ønskede bygninger, konstruktioner eller arealer, og udarbejder alle nødvendige tegninger i REVIT. Herfra kan tegningerne tilføjes yderligere BIM-data om f.eks. materialer med videre.

Kontakt os i dag for at få et uforpligtende tilbud på en FARO scanning af netop jeres projekt. Enten ved at bruge kontaktformularen her på siden, sende en mail til stiven@modelhuset.dk eller ringe på 25 52 20 81.

Modelhuset