Modeller

Fysiske arkitektmodeller sælger hurtigere nye byggeprojekter

Hos Modelhuset laver vi to typer modeller:

Flere af vores kunder har oplevet, at deres pre-salg af lejligheder inden byggestart er steget markant efter at de er begyndt at bruge fysiske modeller.

Modeller er et rigtigt godt middel til at visualisere en 3D løsning og giver en kunde den rigtige fornemmelse for de detaljer arkitekten har valgt at fokusere på i nærmiljøet. Det kan være fællesområderne, de grønne omgivelser, parkeringsforhold og ikke mindst solforhold.

Ved større projekter andrager markedsføringsudgifterne måske nogle tusinde kroner per lejlighed. Derfor er flere af vores kunder begyndt at lave modeller af alle deres projekter i stedet for f.eks. printede brochurer, som ofte er meget dyre og ikke nødvendigvis er med til et hurtigere salg.

Rigtigt mange kundegrupper kan have fordel af at bruge præsentationsmodeller og arkitekturmodeller. Det kan være en ejendomsmægler eller et investeringsselskab, hvor fokus er på at sælge et hus eller lejlighed, men det kan også være en kommune, arkitekt eller privat virksomhed til visualisering af et nyt erhvervsområde eller ny havnefront.

AKF Præsentationsmodel Modelhuset

  
Billedet viser en adskillelig model for at vise slutkunden rumdelingen i de forskellige lejligheder. AKF har valgt denne løsning sammen med en planløsning med alle blokkene af et nyt stort projekt. 

EDC Præsentationsmodel Modelhuset

  
Billedet er en præsentationsmodel leveret til EDC i Hvide Sande af et nyt projekt på havnen.

Modelhuset